Bosteder og plejehjem

Individuelle og gruppeforløb

Undervisning og vejledning tilbydes på bosteder og plejehjem, som både individuelle forløb og gruppeforløb, og et sammensat tilbud med både individuelt og gruppeforløb kan anbefales.

Individuelle forløb sammensættes individuelt udfra sundhedsmæssig problemstilling, tilgængelige ressourcer og tidligere erfaringer med ændringer i forhold til sundhed.

Gruppeforløb tilbydes også og størrelsen på gruppen vil afhænge af målgruppens muligheder, udfordringer og ressourcer.

Undervisning kan også tage udgangspunkt i praktiske øvelser i køkkenet 

Individuelle og gruppeforløb/ praktiske øvelser i et køkken

Undervisning af personale

Undervisning af sundhedsfagligt personale tilbydes. Har I et ønske for undervisning, så får vi en samtale om hvilke muligheder jeg har for at tilrettelægge dette gerne i Jeres faciliteter.